Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

entitats, CIUTADANIA ACTIVA I TERRITORI

Ajuts a entitats de cultura tradicional i popular

Promoguts per la Generalitat de Catalunya

Els ajuts són per a despeses estructurals d'entitats de cultura popular i tradicional catalana i aranesa afectades pel cessament de l'activitat cultural amb motiu de la COVID-19. Es poden sol·licitar del 24 de febrer al 5 de juliol del 2021.

A quin van adreçats els ajuts?

  • A les fundacions i les associacions, així com les federacions i les confederacions de les entitats esmentades, amb domicili social a Catalunya i que tenen per objecte realitzar activitats dins de l'àmbit de la cultura popular i tradicional catalana
  • A les persones físiques empresàries o societats civils i mercantils que realitzen activitats remunerades en l'àmbit de la pirotècnia, en els serveis directament vinculats amb les festes de foc i pirotècnia que es portin a terme a Catalunya.

Quantia de l’ajut

Màxim de 5.000 euros i d’acord amb la disponibilitat pressupostària

Despeses subvencionables

Les despeses subvencionables són les despeses estructurals a què han de fer front les persones beneficiàries tant durant la suspensió de la seva activitat habitual per l'aplicació de mesures especials per la pandèmia de COVID-19, com en el període posterior, fins que es pugui reprendre l'activitat en un 70% respecte al 2019. Aquestes despeses inclouen lloguers, quotes de préstecs per al manteniment de l'activitat cultural, proveïdors, serveis bàsics, subministraments, nòmines i altres despeses de funcionament.

Com sol·licitar l’ajut

Per internet: accés al tràmit