Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

entitats, CIUTADANIA ACTIVA I TERRITORI

Imprescindible comunicar les variacions de dades de les entitats al Registre Municipal

Les entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats de Mataró cal que notifiquin qualsevol variació de les seves dades registrals.

Reunió entitats
Reunió entitats

La inscripció en el Registre Municipal d’Entitats de l'Ajuntament de Mataró obliga les entitats registrades a notificar la variació de dades registrals quan es produeixin, mitjançant la sol·licitud de modificació al Registre.

 

Aquest és un tràmit imprescindible per poder fer les gestions amb l'administració, com per exemple per sol·licitar una subvenció o bé signar convenis amb l'Ajuntament.

 

Les associacions i entitats de Mataró han de comunicar al Registre Municipal d'entitats de l'Ajuntament de Mataró, de manera obligatòria:

  • El canvi de nom.
  • El canvi de domicili.
  • La modificació dels seus estatuts.
  • El canvi o renovació de la Junta directiva i l'acord de dissolució de l'entitat.

Quins documents s'han de portar?

 

Comunicació de canvi de dades en el registre municipal d’entitats i associacions ciutadanes mitjançant sol·licitud d'actualització de dades.

 

A més:

 

Per a comunicació de canvi de nom: Inscripció de la modificació al Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques.

 

Per a canviar la denominació de l'entitat cal modificar-ne els estatuts

 

Per a modificació dels Estatuts: Còpia dels Estatuts actualitzats, inscrits en el Registre d'Associacions de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques.    

 

Per a canvi de domicili: Certificació emesa pel secretari, amb el vistiplau del president, indicant el nou domicili i fent constar la data de la reunió de l'òrgan directiu (junta directiva o assemblea) que ha aprovat el canvi de seu social. (podeu utilitzar aquí el Model estàndard)

 

Per a renovació de Junta Directiva: Certificat de renovació parcial per als casos en què el mandat és vigent i es produeixen canvis en la junta directiva o Certificat de renovació total que s’utilitza quan ha finalitzat el mandat de la vigència dels càrrecs tot i que es tornin a reelegir les mateixes persones.

 

El reglament de Participació ciutadana de l'Ajuntament de Mataró estableix les bases del Registre municipal d’Entitats i Associacions Ciutadanes, té per objecte que l’Ajuntament conegui el nombre d’entitats i organitzacions del municipi, així com les seves finalitats i representativitat, a fi i efecte de fer possible una política municipal correcta de suport i foment de l’associacionisme i de la participació ciutadana.

 

Les entitats inscrites en aquest registre poden sol·licitar l’ús dels recursos públics municipals, presentar-se a les diferents convocatòries de subvencions i formar part de consells i òrgans de participació municipals.

 

Podeu veure més informació a l'apartat de Tràmits de la web de l'Ajuntament, Registre municipal d'entitats: modificació de dades al Registre Municipal d'Entitats