Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

entitats, CIUTADANIA ACTIVA I TERRITORI

L’Ajuntament ja disposa d’un Pla Estratègic de Subvencions per al període 2022-2023

El Pla Estratègic de Subvencions (PES) de l’Ajuntament de Mataró és un instrument de planificació de les polítiques públiques que tenen com a objectiu el foment d’activitats d’utilitat pública o interès social o de promoció d’una finalitat pública. Es tracta d’un document programàtic que, en relació a qualsevol subvenció i amb caràcter previ al seu establiment i regulació, ha de concretar i connectar els objectius i efectes que es pretenen amb el termini necessari per a la seva consecució, els costos previsibles i les fonts de finançament, establint alhora sistemes de seguiment i avaluació que permetin conèixer de forma continuada l’estat de la situació.

El PES s’estructura en sis apartats: presentació del Pla; la missió, principis, naturalesa jurídica i àmbit d’aplicació; els requisits, beneficiaris i modalitats de concessió de les subvencions; la modificació del pla, seguiment, avaluació i abast temporal en funció d’uns objectius definits; els objectius estratègics de la política de subvencions i les línies de subvencions que inclou: subvencions de concurrència competitiva, subvencions nominatives i altres ajuts, beques i premis, estructurats per àrees i serveis.

Segons el PES, els objectius estratègics de la política de subvencions de l’Ajuntament de Mataró per al període 2022-2023 són els següents:

  1. Garantir els drets bàsics de les persones afavorint la igualtat de tracte i la no discriminació, garantir el dret a la salut i la protecció de les persones en situació de vulnerabilitat.
  2. Promoció de Mataró dins del seu paper de capital comarcal i el seu desenvolupament econòmic mitjançant la promoció comercial, empresarial, turística i de l’economia social en un marc de governança entre el sector públic i el sector privat en activitats d’interès general.
  3. Fomentar la participació ciutadana i enfortir el teixit associatiu i comunitari de la ciutat.
  4. Enfortir i vertebrar l’activitat educativa, cultural i esportiva de la ciutat.
  5. Promoure i fomentar el respecte dels drets i els deures de ciutadania i dels valors de la convivència, el civisme i la cooperació al desenvolupament.
  6. Promoure la protecció del nostre entorn i afavorir la sostenibilitat.
  7. Promocionar, reconèixer i premiar accions de vàlua social, cultural, esportiva, científica econòmica vinculades amb Mataró fetes per persones i agents socials rellevants.

El Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament de Mataró va ser aprovat pel Ple Municipal el passat 23 de desembre.