Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

entitats, CIUTADANIA ACTIVA I TERRITORI

Mataró s’adhereix al projecte “Barris i comunitats: motors de transformació social” amb un projecte a Cerdanyola

La innovació social ha de donar noves respostes a les situacions de vulnerabilitat que s’han vist agreujades amb l’arribada de la pandèmia de la COVID-19. Des d’aquesta base, la Diputació de Barcelona ha posat en marxa el projecte “Barris i comunitats: motors de transformació social” que pretén incidir en aspectes socials i posa l’accent en les situacions de vulnerabilitat i de reproducció generacional de la pobresa, recuperant la visió integral de la Llei de barris, impulsada per la Generalitat de Catalunya durant el període 2004/2010 però, com a especificitat, posant a les persones en el centre de la intervenció.

Mataró és un dels 13 municipis catalans que participaran en aquest projecte i que comptaran amb un pressupost de 172.900 € per a l’exercici del 2021. La iniciativa presentada per l’Ajuntament de Mataró és una Galeria d’Iniciatives Comunitàries al barri de Cerdanyola que compta amb 31.421 habitants.

És un projecte de nova ideació que es defineix per fer confluir diferents accions intersectorials i interseccionals en matèria d’inclusió social al voltant del Centre Cívic Espai Gatassa.  El projecte encaixa en el Pla d’Actuació Integral de Cerdanyola 2018-2023 i amb el Projecte Papallona de l’àmbit de Benestar Social, una dinàmica de transformació metodològica i organitzativa del serveis socials en clau comunitària. Aquest projecte serà desplegat a Cerdanyola durant el 2022.

El plantejament de les intervencions radica en afavorir processos de creació i experimentació d’iniciatives comunitàries prenent de referència l’equipament. L’Espai Gatassa actualment està format per un centre cívic i una casal de gent gran. Motiu pel qual, aprofitant la conjuntura d’un canvi de gestió en l’equipament, la finalitat és fer-lo evolucionar en un sentit polivalent i com a espai de coproducció de projectes.

El nou projecte serà bastit mitjançant processos de participació amb el veïnat, amb la finalitat de detectar necessitats socials que puguin ser abordades mitjançant el treball comunitari. I té una dimensió formativa, en la mesura que aborda la capacitació dels agents del territori per al treball intersectorial, interseccional i per a la coproducció de les accions.


Barris i comunitats: motors de transformació social

El programa “Barris i Comunitats: motors de transformació social” de la DIBA s’inscriu en l’esfera de les persones. Des d’aquesta posició, connecta les dimensions social i urbana en relació a la intervenció pública en el territori.

Alguns barris, majoritàriament urbans, concentren des de fa anys i de forma persistent situacions de segregació urbana i social que superen la capacitat d’acció dels ajuntaments amb situacions extremes de vulnerabilitat social, econòmica, residencial i urbana. Són àrees que han viscut canvis sociodemogràfics profunds, en els quals cal continuar posant el focus.

Des de fa dècades aquests barris han estat objecte de plans i programes d’actuació que, tot i partir d’una voluntat integral, han incidit sobretot en la dimensió més física (des del punt de vista arquitectònic i urbanístic) amb importants millores en l’espai públic, la creació d’equipaments o la rehabilitació d’edificis, que han permès la millora i dignificació del seu entorn.

El programa Barris i comunitats: motors de transformació social pretén incidir en aspectes socials i posa l’accent en les situacions de vulnerabilitat i de reproducció generacional de la pobresa, recuperant la visió integral de la Llei de barris, impulsada per la Generalitat de Catalunya durant el període 2004/2010 però, com a especificitat, posant a les persones en el centre de la intervenció. S’estructura en l’eix social, entenent-lo com a element motriu del conjunt d’actuacions que es preveuen abordar, per a una resposta integral, reconeixent i potenciant els barris i les comunitats com a eixos tractors de transformació, en la línia de la nova Agenda Urbana de la Unió Europea.

Amb aquest Programa la Diputació de Barcelona contribueix a reduir les desigualtats socials, promoure la convivència inclusiva i un entorn urbà cohesionat i saludable. Per això s’impulsen projectes d’intervenció integral urbana als barris que permetin l’apoderament comunitari, la igualtat d’oportunitats i la millora objectiva de les condicions de vida de la població.

Així, es vol reforçar el paper de la comunitat en els espais principals de relació i participació veïnal, com els espais públics, les comunitats veïnals i els equipaments municipals, i fer-ho a través d’accions que promoguin el dret a la ciutat a partir de l’impuls i accessibilitat dels espais de sociabilitat; en la promoció d’actuacions que garanteixin una existència autònoma i unes condicions de vida dignes, treballant en favor de la igualtat d’oportunitats.