Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El PSC exigeix a la Generalitat més personal i recursos per l'Hospital de Mataró

Escoltar
Logo de Grup municipal PSC-CP

Grup municipal PSC-CP

La informació que apareix en aquest article és responsabilitat del Grup municipal PSC-CP

El PSC exigeix a la Generalitat més personal i recursos per l'Hospital de Mataró

El grup municipal socialista a l'Ajuntament de Mataró ha presentat una Declaració Institucional per exigir a la Generalitat de Catalunya una inversió en la sanitat pública de la nostra ciutat, amb una major dotació de recursos humans i econòmics. Els socialistes denunciem, a més, el greuge comparatiu respecte altres ciutats catalanes pel que fa a la inversió en la nostra ciutat.

Ja fa anys que el sistema sanitari català està al límit. Malgrat l’esforç titànic que fan els i les professionals que hi treballen, tant la qualitat del servei que reben els usuaris com les dotacions pressupostàries del Departament de Salut han decaigut de manera alarmant durant la última dècada.
 
Les retallades que ha patit, des de 2010, el conjunt del sistema sanitari l’han anat afeblint, amb una caiguda en recursos materials i instal·lacions, però sobretot en recursos humans, provocant un dels índex de precarietat laboral més alts d’entre tots els sectors que es van veure afectats per les retallades. Aquesta manca de recursos ha dificultat la seva capacitat de resposta en els darrers anys, i ha estat només amb l’esforç i el compromís dels i les professionals de la sanitat que el sistema ha pogut tirar endavant.
 
Aquesta manca d’inversions i finançament és encara més palpable a la ciutat de Mataró i és extensible a totes les matèries que són competència de la Generalitat de Catalunya. Així, els pressupostos autonòmics per l’any 2022 van destinar només 75,7€/habitant a la ciutat de Mataró mentre que d’altres ciutats catalanes rebien xifres molt superiors, com, per exemple, Girona, amb 197,6€/hab; Lleida, amb 140,7€/hab; o Tarragona, amb 271,8€/hab. Si tornem a l’àmbit sanitari i, en concret, a l’Hospital de Mataró, la situació de greuge comparatiu respecte altres ciutats catalanes és igual de greu.
 
Segons dades del grup municipal de Junts per Mataró, Mataró compta amb 270 llits d’aguts per una població de referència de 280.000 persones; Granollers, amb 295 llits per una població de referència de 240.000 persones; Terrassa, amb 340 llits per una població de referència de 203.000 persones; Reus, amb 352 llits per una població de referència de 201.000 persones.
 
L’hospital de Mataró i el Consorci Sanitari del Maresme presenten, gairebé des de la seva creació, un greu problema de finançament que mai ha estat resolt per la Generalitat de Catalunya.
 
Des de fa temps, des de l’Ajuntament de Mataró es treballa tant amb la direcció del centre com amb les organitzacions sindicals i plataformes d’usuaris, com la Coordinadora en Defensa de la Sanitat Pública de Mataró i El Maresme per tal d’aconseguir millores en el servei.
 
La recent recuperació de l’autonomia de gestió per part de l’Hospital de Mataró és una bona notícia, així com la visible voluntat mostrada tant per la direcció del centre com per la direcció de l’àrea sanitària de tirar endavant els projectes d’ampliació de l’Hospital i de construcció de l’Hospital d’Atenció Intermèdia (HAI). Aquests projectes permetran, en el llarg termini, esponjar el centre, augmentar la seva capacitat i, en conseqüència, millorar el servei prestat als ciutadans.
 
No obstant això, aquests petits avenços aconseguits en els darrers temps, no són suficients per cobrir les necessitats de l’àrea de referència de l’Hospital de Mataró. I, sobretot, calen mesures que permetin capgirar a curt termini la situacions de col·lapse que es viuen sovint al nostre hospital.
 
Les llargues llistes d’espera, la dificultat d’accés al servei d’urgències, així com la manca de professionals són només algunes de les conseqüències d’aquesta política basada en la poca inversió en la sanitat pública, com porten denunciant durant molt de temps tant les organitzacions sindicals com les associacions d’usuaris.
 
De fet, la precarietat laboral a l’Hospital de Mataró i al centre sociosanitari de referència és una de les més acusades de tota Catalunya. Són habituals els contractes de durada inferior a un mes, mentre que altres centres hospitalaris ofereixen contractes menys precaris, dificultant en gran mesura la retenció de talent al nostre Hospital.
 
Actualment, el punt més crític és el servei d’urgències. Per exemple, el passat 21 de juny, el servei va atendre 342 persones, mantenint-se 47 pendents d’ingrés, esperant una mitja de més de 22h per ser ingressats; i el 22 de juny, 340 persones van ser ateses pel servei d’urgències, mantenint-se 56 pendents d’ingrés amb una mitja d’espera per ser ingressats de més de 21h.
 
Malgrat l’esforç sobrehumà dels i les professionals, aquesta situació de col·lapse absolut en el servei d’urgències i la sensació de desempara que tenen els usuaris és absolutament insostenible.
 
Una situació que és conseqüència, en gran mesura, de la manca de mitjans a l’atenció primària i del temps d’espera, sovint vàries setmanes, per aconseguir una visita amb el metge de capçalera. Necessitem una atenció primària de qualitat que contribueixi a evitar el col·lapse dels serveis d’urgències.
 
L’Ajuntament de Mataró ha fet, en nombroses ocasions diverses declaracions institucionals reclamant a la Generalitat de Catalunya solucions urgents i efectives a aquesta situació. Fem, un cop més, un clam al Departament de Salut i a la Generalitat de Catalunya amb l’objectiu d’obtenir la resposta adequada que els veïns i veïnes de Mataró mereixen.
 
Per tot l’exposat anteriorment, el Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament de Mataró proposa a la Junta de Portaveus l’adopció dels següents ACORDS:
 
  1. Instar la Generalitat de Catalunya a resoldre el problema crònic de finançament que pateix l’Hospital de Mataró i el Consorci Sanitari del Maresme.
  2. Instar la Generalitat de Catalunya a augmentar el personal destinat al servei d’urgències, així com a millorar el servei d’atenció primària i el servei sociosanitari de referència.
  3. Instar la Generalitat de Catalunya a dotar d’infraestructures, recursos i personal suficient, amb unes condicions laborals dignes, per prestar un servei adequat i de qualitat als veïns i veïnes de Mataró.
  4. Notificar els presents acords al Departament de Salut, a la Generalitat de Catalunya, al Consorci Sanitari del Maresme, a la direcció de l’Hospital de Mataró, als sindicats representats al Consorci Sanitari del Maresme CATAC, Metges de Catalunya i CCOO i a la Coordinadora en Defensa de la Sanitat Pública de Mataró i el Maresme.