Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Treball i Formació 2021 - Línies DONA i MG45

Escoltar

Treball i Formació 2021 - Línies DONA i MG45

Programa adreçat a contractar de forma temporal a dones i persones majors de 45 anys en situació d'atur, per realitzar obres i serveis d'interès públic.

Selecció Treball i Formació 21 Línia DONA i MG45 - Febrer 2022

Aquest programa ofereix 26 contractes laborals a l’Ajuntament de Mataró de 12 mesos de durada a temps complet (100% de la jornada), per a la realització de treballs d'interès públic, per a persones aturades amb dificultats d'inserció en el mercat de treball: dones en situació d'atur víctimes de violència de gènere, dones en situació d’atur en risc de caure en situació d'atur de llarga durada i persones aturades majors de 45 anys. 

RESULTATS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ

Aquí pots consultar els resultats del procés selectiu del programa Treball i Formació 2021 Línia DONA i MG45:

NOTA: La persona preseleccionada ha de mantenir la mateixa situació que li va donar accés al procés de selecció, fins el dia de la contractació En cas que la situació de la persona pre-seleccionada canviï i deixi de complir els requisits del Programa, les posicions de la llista s’actualitzaran amb les persones suplents del procés de selecció, prèvia comprovació.

L'Ajuntament de Mataró ha rebut una subvenció per a la contractació de 26 persones en situació d'atur

El Programa Treball i Formació 2021 Línies DONA i MG45 està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i efectuat d’acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució EMT/2859/2021, de 17 de setembre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2021, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de les línies MG45 i DONA (SOC – TRFO EELL CS) (ref. BDNS 584707) l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - Treball i Formació).

Aquest programa de Treball i Formació és una política activa d'ocupació adreçada a un col·lectiu especialment vulnerable i que té més dificultat d'inserció en el mercat de treball. L'actual situació originada per la crisi sanitària provocada per la pandèmia del COVID-19 i les conseqüències que aquesta tindrà en l'economia i en la societat, fan que ara més que mai calgui executar mesures d'ocupació que, com aquesta, millorin l'ocupabilitat de les persones amb més dificultats sòcio-laborals, mitjançant la subscripció d'un contracte de treball. Sobretot en marc laboral del col·lectiu de la línia DONA i línia, majors de 45 anys, tan castigada per la pandèmia.

El programa va adreçat a

 1. a) Les dones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), víctimes de violència de gènere.
 2. b) Les dones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d'ajuts, preferentment més grans de 52 anys. 
 3. c) Persones de 45 anys o més que estiguin en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO).

S'entén per dones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, les dones inscrites al Servei Públic d'Ocupació  de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos durant els 24 mesos anteriors a la data de la presentació de la corresponent oferta d'ocupació. Es prioritzaran les persones que no tinguin la cotització suficient perquè se'ls reconegui la pensió de jubilació quan arribin a l'edat ordinària de jubilació i les famílies monoparentals.

FORMACIÓ TRANSVERSAL DEL PROGRAMA

La formació transversal del programa Treball i Formació DONA i MG45 és obligatòria perquè es realitza dins de la jornada laboral (es comptabilitza com a temps efectiu de feina).  

La formació programada per a aquesta convocatòria és:

Peones Jardineria i Oficials de 2ª:

 • IFC_Competències digitals bàsiques
 • ADG_Treball en equip

Auxiliars Administratives, Auxiliars d’informació, TM Ocupació, TM RH i Auxiliar d’inspecció:

 • ADG_Habilitats de Comunicació
 • ADG_Intel·ligència Emocional

IMPORTANT: Perquè el sistema permeti la matrícula de les persones seleccionades a les accions formatives programades,  aquestes no han hagut d’haver-les cursat anteriorment.

CRITERIS DE SELECCIÓ DEL PERSONAL

 • Consulta els criteris generals i específics de selecció de personal per a la present convocatòria del programa de Treball i Formació DONA i MG45 de l’Ajuntament de Mataró: Consulta el document.

Requisits d'accés i derivació de persones candidates

Les persones participants en el procés de selecció de la línia DONA han estat derivades per l'Oficina de Treball del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i en el moment de publicar la corresponent oferta de treball, reunien els següents requisits:

 • Trobar-se inscrita a les oficines del SOC com a demandant d'ocupació no ocupat/da (DONO)
 • Pertànyer a algun dels col·lectius prioritzats pel SOC (consultar criteris generals i específics de la convocatòria)

Les persones participants en el procés de selecció de la línia MG45 han estat derivades per l'Oficina de Treball del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, així com també han pogut inscriure’s a les ofertes de treball publicades a la borsa de treball de SOM, i també han pogut ser derivades a través dels diferents programes que es realitzen des del SOM. En el moment de publicar la corresponent oferta de treball reunien els requisits per poder participar en el procés de selecció.

Procés selectiu

Les diferents fases del procés de selecció han estat les següents:

 • Presentació de les ofertes a l'Oficina de Treball del SOC
 • Filtre i derivació de persones candidates des del SOC al Servei d’Ocupació de Mataró (SOM)
 • Convocatòria de les persones candidates per a la realització d’entrevistes
 • Recopilació de documentació per a complimentar els expedients de les persones candidates
 • Valoració d’entrevistes
 • Publicació de resultats provisionals del procés selectiu

En cas de necessitat de substitució d’un/a participant, es contactarà amb la següent persona de la llista de suplents, per ordre estricte de puntuació. 

En cas d’exhaurir la llista de suplents, el SOM haurà de publicar una nova oferta al SOC i obrir un nou procés de selecció. 

Els resultats del procés de selecció es podran consultar també al taulell d’anuncis dels edificis del Servei d’Ocupació de Mataró al c/ Francisco Herrera, 70.

LOGO-SOC-GENCAT-MINISTERI-SEPE-UNIÓ EUROPEA.png