Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Treball i formació - línies Dona, Trans* i ARC

Escoltar

Treball i formació - línies Dona, Trans* i ARC

L’objectiu del Programa Treball i Formació és facilitar a les persones en situació d’atur amb més dificultats d’accedir al mercat de treball, o allunyades d’aquest mercat per les dificultats d’accedir-hi, la millora de la seva ocupabilitat facilitant-les competències professionals mitjançant experiència laboral, en un entorn productiu real, i formació professionalitzadora, tutoritzades des del Servei d’Ocupació de Mataró.

El Programa Treball i Formació està regulat per l'Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació l'Ordre EMT/68/2022, de 20 d'abril, de modificació de l'Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació.
 
Es tracta d'una política de Foment de l'Ocupació que permet que les persones en situació d'atur adquireixen experiència laboral en un entorn real de treball, i si escau, també obtinguin la qualificació o les capacitats necessàries per a la seva inserció laboral, especialment en el cas d'aquelles persones que pertanyen als col·lectius amb més risc d'exclusió laboral o social.
 
Les convocatòries a les que el SOM s’ha presentat:
 • Programa Treball i Formació, línia DONA:
  • Persones beneficiàries: dones en situació d'atur inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), en situació de violència masclista o dones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada no perceptores de prestació per desocupació (inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos en els darrers 24 mesos).
 • Programa Treball i Formació, línia TRANS:
  • Persones beneficiàries: persones que no s'identifiquen amb el gènere que li va ser assignat en néixer segons les seves característiques biològiques, sigui per què se sent del gènere contrari o bé per què la seva identitat no s'ajusta a les categories de gènere tradicionalment establertes. Aquestes persones han d'estar en situació d'atur inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO).
 • Programa Treball i Formació, projectes sostenibles en la recollida selectiva i/o d'autocompostatge (ARC):
  • Persones beneficiàries: persones inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO), com a mínim 6 mesos en els darrers 24 mesos més grans de 45 anys, que estiguin en risc de caure en situació d'atur de llarga durada i que estiguin en possessió, o bé, d'una titulació científica universitària oficial de grau o equivalent, o d'educació universitària, o bé, que estigui en possessió de cicles formatius de grau mitjà o de grau superior o certificats de professionalitat relacionats amb la branca científica.
Aquí pots consultar els resultats definitius dels diferents processos de selecció:
 

LÍNIA DONA

 

Perfils professionals

Nº de contractes

Auxiliar d’informació

1

Auxiliars administratives

3

Tècnica d'ocupació

1

Tècnica de recursos humans

1

Vetlladores per centres educatius

2

Auxiliar de biblioteca

1

TOTAL

9

 

Contracte de treball subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i efectuat d’acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució EMT/2412/2022, de 21 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022, en relació amb les actuacions del Programa Treball i Formació, de la línia DONA (SOC – TRFO EELL DONA) (ref. BDNS 641046)ii l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - Treball i Formació).

 

LÍNIA TRANS*

 

Perfils professionals

Nº de contractes

Auxiliars d’administració

3

Auxiliar d’informació

1

Peonatge

2

TOTAL

6

 

Contracte de treball subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i efectuat d’acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució EMT/2340/2022 de 19 de juliol i l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - Treball i Formació).

 

LÍNIA ARC

 

Perfils professionals

Nº de contractes

Tècnic/a especialista suport (branca mediambiental o científica)

2

TOTAL

2

 

Contracte de treball subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i efectuat d’acord amb les condicions establertes al Programa Treball i Formació regulat per la Resolució EMT/2545/2022, de 28 de juliol, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2022 per a la concessió de subvencions del programa Treball i Formació, destinat a la inserció de persones més grans de 45 anys, per a la gestió de projectes sostenibles en la recollida selectiva i/o d'autocompostatge (SOC TRFO – ARC) (ref. BDNS 642755) i l’Ordre EMT/176/2021, de 9 de setembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions del Programa Treball i Formació (SOC - Treball i Formació).

 

Les persones interessades a participar en aquests processos de selecció, cal que:
 • Estiguin inscrites al Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) com a demandants d'ocupació no ocupades (DONO)
 • Compleixin els requisits de persona beneficiària que marca cada convocatòria.
 • Tinguin actualitzades al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) les dades personals, formatives i d’experiència professional.
 • Les persones interessades poden contactar amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) i manifestar que estan interessades en participar en aquestes convocatòries de plans d’ocupació si compleixen amb els requisits de cada convocatòria (telèfon gratuït 900 800 046).
 • Finalment, les persones interessades en la línia TRANS i ARC poden enviar el seu currículum a ppo@ajmataro.cat indicant la línia en la que estan interessades per poder iniciar el reclutament de les persones participants en aquests processos de selecció.
Data prevista d’incorporació d’aquests plans d’ocupació: Primer trimestre de 2023

 

Logos agrupats cartell.png