Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

DIMCARE - Missions digitals per a la resiliència de l'economia social assistencial

Escoltar

DIMCARE - Missions digitals per a la resiliència de l'economia social assistencial

Logo DIMCARE          Ppicture1.png

Fons EU

Single Market Programme (SMP COSME)

 

Nom del projecte

DIMCARE – Digitalització de l’economia social assistencial.

(Digital Missions for Care Social Economy's Resilience DIMCARE)

 

Durada del projecte

Des de l’1 de maig de 2022 al 31 d’octubre de 2023.

 

Eix de la UE

El projecte DIMCARE és un projecte finançat en el marc de la convocatòria SMP-COSME-2021-RESILIÈNCIA-SEM.

Per desenvolupar el projecte s’ha creat un consorci format per 8 socis que pertanyen a tres països: Croàcia, Itàlia i Espanya. El membres d’aquest Consorci son, a més de l’Ajuntament de Mataró:

 • Universitat Pompeu Fabra (UPF) (coordinador)
 • Social Business City Barcelona (SBCB) (coordinador)
 • Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)
 • Polo Universitario Città di Prato (PIN)
 • Comune di Prato
 • Universitat de Zagreb: Fakultet Organizacije i Informatike (FOI)
 • Varazdinska Zupanija

L’objectiu del projecte és donar resposta a les dificultats que tenen les organitzacions i empreses que actuen en l’ecosistema d’economia social, en el procés de transició digital. El focus seran les organitzacions i empreses que actuen en el sector d’atenció a les persones. Centres de recerca i universitats, administracions públiques locals i organitzacions que configuren l’economia social dels territoris de referència col·laboren i treballen conjuntament en l’assoliment d’aquest objectiu.

Per aconseguir aquest objectiu és desenvoluparan les següents activitats:

 • Conscienciar els actors que actuen en el sector de l’atenció a les persones sobre la rellevància que la digitalització té en el desenvolupament de les seves tasques i funcions.
 • Intercanviar, a nivell interregional, els coneixements, bones pràctiques i aprenentatges relacionats amb la digitalització del sector.
 • Identificar les necessitats específiques en relació a la digitalització i dels serveis d'atenció a les persones.
 • Desenvolupar plans d'acció local d'economia social dedicats a la digitalització dels serveis d'atenció a les persones.
 • Elaborar directrius i recomanacions que puguin ser replicades per diferents organitzacions del sector que actuen en un àmbit europeu. 

 

Justificació del projecte

L’enfocament centrat en la persona i la governança democràtica fa que l’economia social tingui un paper creixent en l’economia europea del moment actual.

La crisi generada pel COVID-19 ha posat de manifest la importància que té la transició digital en les empreses. En l’era de la Quarta Revolució, caracteritzada per un entorn contínuament canviant que genera un món en el que els sistemes de fabricació virtual i físics cooperen entre sí d’una manera flexible a nivell global, la digitalització no és una opció sinó una obligació.

Per a les organitzacions que tenen el seu focus d’actuació en el benestar de les persones, la digitalització és un gran repte. Compaginar la digitalització de les organitzacions i dels serveis que presten per a la cura de persones amb realitats complexes i diverses és percebut moltes vegades com una missió impossible.

És un fet que l'atenció a les persones implica un gran treball presencial, per la qual cosa adaptar aquests serveis als mitjans digitals és molt més complicat que en altres sectors d'activitat. El repte és ser capaços de trobar solucions efectives utilitzant les tecnologies digitals, i poder comptar amb elements, components i eines digitals en els serveis implicats, dins de l'economia social.

En el marc del projecte DIMCARE s’identificaran les necessitats de digitalització del sector i es generaran propostes. Per aquest motiu, la implicació dels centres de recerca i de les administracions públiques és fonamental per donar respostes als problemes, de caràcter territorial i, alhora, europeu.

El pla de treball del projecte DIMCARE és:

 1. Celebrar tres missions interregionals sobre digitalització de l’economia social, centrades en el sector de l'atenció a les persones, als tres països participants.
 2. Realitzar tres estudis de recerca sobre necessitats específiques del sector de l'atenció a les persones relacionades amb la digitalització, a Mataró, Prato i la comarca de Varaždin.
 3. Generar un estudi de referència de les eines digitals rellevants existents en el sector de l'atenció a les persones.
 4. Desenvolupar tres plans d'acció local d'economia social sobre digitalització del sector de l'atenció a les persones, pels territoris de Mataró, Prato i Varaždin.
 5. Elaborar directrius i recomanacions replicables sobre una major digitalització del sector europeu d'atenció a les persones dins de l'ecosistema de l'economia social.

 

Pressupost

La aportació màxima de la convocatòria SMP-COSME-2021-RESILIÈNCIA-SEM pel projecte DIMCARE és de 179.015,89.-€, essent el cost total del projecte de 198.906,58.-€.

El pressupost de l’Ajuntament de Mataró és:

Membre del consorci
Màxima aportació Subvenció UE

Aportació membres

TOTAL cost projecte
MATARÓ
19.936,02 €
2.215,12 €
22.151,14 €

 

Galeria d'imatges