Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

NextMataró

Projecte de mentoria social

Data de la publicació:

Mataró és una ciutat d’acollida. Actualment té un 17,41% (22.337 persones) de població estrangera. Davant d’aquestes realitats esdevé necessari reforçar la intervenció pública treballant de forma col·laborativa amb els serveis i teixit associatiu dels barris.

El projecte de mentoria social preveu una intervenció educativa orientada a millorar la qualitat de vida i facilitar els procés d’acollida a les persones nouvingudes a la ciutat, així com també treballar des d’una perspectiva comunitària, per a potenciar la corresponsabilització de diferents serveis i entitats per a promoure la implicació dels joves amb el seu entorn més proper.

Es vol establir ponts de diàleg i de relació entre estudiants de la Universitat i alumnes nouvinguts de secundària de la ciutat. Els mentors (alumnes universitaris) acompanyaran una tarda a la setmana a un jove nouvingut (d'11 a 18 anys) per tal que coneguin diferents espais de la ciutat, tinguin accés a diferents ofertes d’oci i de diversió, i coneguin diferents entitats de la ciutat.

Quins són els objectius d'aquest projecte?

 • Afavorir la integració cultural, social i lingüística dels alumnes d’origen estranger.
 • Acollir, acompanyar i apoderar als joves nouvinguts a la ciutat.
 • Fomentar la participació i autonomia dels joves a la societat d’acollida.
 • Promoure que els joves tinguin informació sobre els recursos i serveis de la ciutat.
 • Afavorir que els joves transmetin aprenentatges entre els seus iguals.
 • Donar formació en l’àmbit de la diversitat cultural als estudiants universitaris (mentors).
 • Sensibilitzar la comunitat universitària en l’àmbit de la diversitat cultural.

Quina és la metodologia del projecte?

La metodologia utilitzada té com a base la pedagogia activa, i la seva pràctica va destinada a desenvolupar el potencial de les persones, es basa en la transferència de coneixements i en l’aprenentatge a través de l’experiència, tot en un procés estructurat en el que s’estableix una relació personal i de confiança entre el mentor/a que guia, estimula, desafia i estimula al mentoritzat.

 És una metodologia que vol generar que els aprenentatges siguin significatius propiciant el canvi i millora a tots/es que participen.

Què vol dir realitzar aquesta mentoria?

La mentoria és una eina d’intervenció social que promou la relació entre persones que voluntàriament  s’ofereixen per  proporcionar un suport individual a una altra persona, en aquest cas a un/a jove nouvingut/da per poder afavorir la integració social i lingüística a la nova societat d’acollida. Aquesta relació és motivada i tutoritzada per un/a professional.

Es manté un tipus de relació de:

 • Acompanyament.
 • Vincle de confiança i respecte.
 • Apoderament.
 • Benefici mutu (reprocitat).

 Quin rol té la persona mentora?

 • Donar suport i aportar experiència.
 • Orientar i acompanyar.
 • Escoltar i interessar-se per les persones mentorades.
 • Ser empàtica i adaptar-se a les necessitats.
 • Tenir compromís.

El grup de joves voluntaris rebran un curs de formació (13 i 14 de desembre, de 9.30 h a 13.30 h). Els continguts seran diversos: interculturalitat, la mediació, els valors, els prejudicis, estereotips, educació en comunicació i llenguatge audiovisual. 

Les persones voluntàries hauran d'obtenir el certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals.

Quin seran els/les mentorats?

Seran joves nouvinguts/des que assisteixen a les aules d'acollida dels instituts de Mataró amb:

 • Manca de referents propis que puguin oferir-los suport.
 • Xarxa social reduïda o poc diversa.
 • Nivell baix de català i/o castellà i poques oportunitats per practicar la llengua.
 • Desconeixement de l'entorn o dificultats per participar-hi.

Treballem de manera conjunta amb Servei Solidari, des d'on es farà la selecció de possibles mentors i mentores.

Servei Solidari estarà a la vostra disposició si voleu que vagin al centre a explicar en què consisteix el projecte i/o podeu donar el seu contacte a les persones interessades i es poden posar en contacte amb les mateixes.

Perfil de la persona voluntària: Tenir entre 18 i 30 anys. Estar estudiant un CFGS o universitari.

Número de persones voluntàries: indeterminat

Horari de l'activitat: Disponibilitat de tardes i/o dissabtes

Data límit d'inscripció: 15/12/2022 09:45

Nom de l'entitat: Servei Solidari

Persona de contacte: Clara Artús (Servei Solidari)

Correu electrònic: clara.artus@serveisolidari.org

Telèfon de contacte: -

Horari de contacte: -