Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

entitats, CIUTADANIA ACTIVA I TERRITORI

L'Ajuntament activa un protocol per a les entitats que fan ús d'espais municipals

Amb l'objectiu de reprendre l'activitat associativa i alhora seguir la normativa de les autoritats sanitàries, l'Ajuntament de Mataró ha activat un protocol que inclou un acord de corresponsabilitat de seguiment de mesures de cara a la reobertura dels equipaments cívics i municipals. Com a norma bàsica caldrà assegurar la distància de seguretat interpersonal, la neteja de mans i l'ús de mascaretes.

Les entitats que fan activitats en equipaments cedits per l'Ajuntament hauran d'adoptar obligatòriament mesures de prevenció, de protecció i organitzatives, mentre duri la crisi sanitària pel Covid-19. Aquestes mesures, recollides en un protocol, s'aniran adaptant als diferents estats de la pandèmia i al que dictin les administracions competents.

Es comprovarà l’ajust adequat de l'equipament, dels seus protocols de funcionament i de les mesures de protecció individual. Les persones que participin a les activitats regulades s'hauran de protegir segons el nivell de risc de l’activitat i la necessitat de protecció segons la fase vigent. L'Ajuntament designarà una persona que coordinarà el compliment de la normativa. Per part de l'entitat, es designarà com a responsable el seu president/a. Serà funció d'aquestes dues figures notificar les possibles incidències.

Caldrà que cada entitat lliuri a l'Ajuntament un pla de treball indicant els dies d’activitat i horaris concrets d’ús dels espais que tenen cedits. A més l'entitat haurà de fer una llista de tots els usuaris que participaran en cadascuna de les activitats, que l'Ajuntament podrà sol·licitar si es detecta un contagi. Per a la tornada a l'activitat serà necessària doncs una bona planificació.

Les mesures a tenir en compte perquè l'activitat es pugui reprendre de forma segura es divideixen en diferents àmbits d'actuació detallats en el protocol. Com a norma bàsica caldrà mantenir la distància de seguretat que sigui fixada per l'administració competent. Caldrà adoptar mesures genèriques d’higiene personal com rentar-se les mans freqüentment amb aigua i sabó, minimitzar el nombre de persones en contacte, l'ús d’Equips de Protecció Individuals com mascaretes segons tasques específiques i l'ús de gel hidroalcohòlic. Cal evitar el contacte amb nas, ulls i boca, sobretot després de tocar objectes de tercers. L’entitat podrà prendre la temperatura dels usuaris que hi estiguin d’acord, mitjançant termòmetre a distància. Cada grup d’usuaris tindrà assignat un espai exclusiu i en finalitzar l'activitat caldrà deixar un mínim de 15 min per ventilar i desinfectar, abans de tornar a ocupar-lo. En els espais comuns no es podran fer servir cadires d'espera, taules o prestatgeries expositives, cartelleres. No es podran barrejar grups d'activitat i no es compartirà el material.

En cas de detecció d’un positiu per Covid-19 hauran de parar l'activitat i seguir les pautes que es dictin des del Servei de Salut Pública. És responsabilitat de tots i totes poder recuperar l'activitat associativa de forma segura i ordenada. Des de l'Ajuntament de Mataró us agraïm la vostra col·laboració perquè això sigui possible.