Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

En marxa el procés de selecció de la Defensoria de la Ciutadania

Escoltar

En marxa el procés de selecció de la Defensoria de la Ciutadania

El càrrec va quedar vacant el juny del 2022 amb la mort de Jordi Puigderrajols i Coll qui va ser Defensor de la Ciutadania de Mataró des de la seva creació, el 15 de gener del 2001. Ara s’obre el procés de selecció que compta amb tres fases: la convocatòria pública, la valoració de les candidatures i l’aprovació que anirà a càrrec del Ple municipal del mes de juliol. La Defensoria de la Ciutadania té la funció de defensar i protegir els drets de les persones.

Des d'avui, 15 de març i fins al 15 d’abril s’obre la fase de la convocatòria del procés d'elecció de la Defensoria de la Ciutadania de MataróLa difusió administrativa es fa via BOP i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, a les associacions a través de l’Agència de Suport a les Entitats i a la població via web i xarxes municipals i els mitjans de comunicació locals, entre d’altres suports comunicatius amb l'objectiu d'arribar al màxim de persones possibles i acabar amb la recollida de candidatures.

La presentació de les candidatures s’ha de fer via telemàtica a través de la Seu Electrònica del web municipal o presencialment a les Oficines d'atenció i assistència a la ciutadania.

La Junta de Portaveus serà l’òrgan encarregat de valorar les candidatures presentades, fer el filtratge dels requisits i incompatibilitats i l’elecció dels perfils més idonis. L'alcalde, David Bote, sotmetrà al Ple l'elecció d'una candidatura entre les que hagin estat validades per la Junta de portaveus amb majoria absoluta. En principi aquesta elecció es farà en el Ple ordinari del mes de juliol.

Un cop proposada la candidatura, resultarà escollida si obté una majoria de les tres  cinquenes parts dels membres de dret que integren la corporació municipal, en primera votació. Si no s'assoleix aquesta majoria, en la segona votació serà suficient la majoria absoluta.

Principals funcions

La Defensoria de la Ciutadania promou i defensa els drets de la ciutadania respecte les actuacions de l’Ajuntament de Mataró i dels organismes i empreses públiques que en depenen, entre d’altres, per mitjà de:

  1. La informació general i l’assessorament en temes de la seva competència.
  2. La supervisió d’actuacions de l’administració municipal.
  3. La resolució de les queixes que se li presentin.
  4. La investigació i actuacions d’ofici sobre fenòmens socials o activitats municipals.
  5. La mediació, conciliació i altres fórmules de resolució de conflictes, entre l’administració i el subjecte de la queixa.
  6. L’emissió de dictàmens o informes generals en matèria de llur competència.
  7. La difusió dels drets humans a la ciutat.
  8. La proposta o recomanació d’aprovar modificacions normatives, en l’àmbit de la seva competència.
  9. La cura perquè es garanteixi el dret a una bona administració.
  10. Aquelles en relació a l’empara dels drets dels ciutadans, el dret a una bona administració i aquelles vinculades al compliment ètic i la integritat dels servidors públics.

Tal i com ja estipula el reglament, s’hi podrà presentar qualsevol persona resident o vinculada al municipi de Mataró, que presenti la sol·licitud aportant un projecte d’organització de la tasca de Defensoria de la ciutadania.

Les sindicatures o defensories locals estan implantades a 46 ajuntaments de Catalunya, donant servei a 4,6 milions d’habitants.