Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

entitats, CIUTADANIA ACTIVA I TERRITORI

Directori d’entitats

Entitats que dinamitzen la ciutat

Al Registre Municipal d’Entitats de Mataró hi ha més de 700 associacions i entitats de tot tipus: culturals, esportives, educatives, de cooperació... entitats que dinamitzen la ciutat amb activitats, serveis, formació, etc.

En aquest apartat hi trobareu un enllaç a totes les entitats registrades a la ciutat i les seves dades per si voleu contactar-hi. Estan classificades en diverses tipologies, en funció de l'àmbit d'activitat.

També les podeu buscar utilitzant el cercador. Si la vostra entitat detecta qualsevol errada o mancança comuniqueu-ho a participacio@ajmataro.cat i consulteu l’apartat modificació de dades.

Busques una entitat?

ASSOCIACIÓ D'USUARIS DEL PORT ESPORTIU DE MATARÓ

Promoure i defensar els drets dels usuaris. Difondre i impulsar les activitats pròpies de l’usuari. Canalitzar i facilitar l’obtenció de recursos de l’administració per l’exercici de les seves activitats socials.

Avinguda del Port, 7 Esc D BX 36.

info@aupmataro.cat

661377364

https://www.aupmataro.cat/ca/

ASSOCIACIÓ DAARA TOUBA MATARÓ

Oferir ajuda als immigrants senegalesos. Difondre la cultura de Senegal a Catalunya. Promoure la integració dels immigrants de Senegal a Catalunya i a la cultura catalana.

Carrer de Mèxic, 79 BX 01.

632859709

ASSOCIACIÓ DANS INVITRO

Establir un punt de referència de les arts del moviment a Mataró. Crear un espai d'intercanvi d'informació i coneixements on poder compartir processos amb els altres creadors. Arrelar les arts del moviment dins del teixit cultural de Mataró. Crear xarxa de connexió i intercanvi amb altres espai, etc. Per aconseguir-ho realitza les activitats: Promou activitats de difusió de la dansa. Organitza activitats i accions artístiques en dates senyalades, com el Dia Internacional de la Dansa, etc.

Carrer de Cristòfor Colom, 41 02 03.

620543610

ASSOCIACIÓ DANSA AL TEU AIRE

Portar a terme activitats de formació per promoure la salut i el benestar físic i emocional mitjançant la dansa, la pràctica del moviment conscient i altres activitats terapèutiques.

Ronda de Sant Oleguer, 23.

info@danzaatuairemataro.com

635020421

ASSOCIACIÓ DANSA AL TEU AIRE

Portar a terme activitats de formació per promoure la salut i el benestar físic i emocional mitjançant la dansa, la pràctica del moviment conscient i altres activitats terapèutiques.

Ronda dels Països Catalans, 21 Esc 1 BX 01.

info@danzaatuairemataro.com

635020421

ASSOCIACIÓ DANZA Y EVENTOS MATARÓ - ADEM

Fomentar i promoure les diferents disciplines de la dansa flamenca i d'altres disciplines de ball i de creixement personal, Impulsar la col·laboració entre aficionats i professionals de la dansa, Fer arribar la dansa i altres eines de creixement personal a persones que no poden accedir aquest tipus d'activitat, per exemple persones en risc d'exclusió social afavorint les expressions artístiques, Desenvolupar projectes, estratègies i programes orientades a la solidaritat i la cooperació . Per aconseguir les finalitats, realitza les activitats esdeveniments solidaris, tallers culturals, musicals

Carrer de Fèlix Cucurull, 2 BX 02.

info@ssdanzayeventos.com

667619839

https://www.ssdanzayeventos.com/

ASSOCIACIÓ DE AYUDA A LOS PUEBLOS DE BAKARYBOUGOU

Ajudar al poble Bakarybougou davant les seves necessitat sbàsiques com alimentació, educació, sanitat, subministrament d’aigua... Fomentar les relacions entre el poble Bakarybougou i els veïns de Mataró. Sensibilitzar sobre les situacions de desigualtat entre països. Fomentar la solidaritat. Activitats: Enviar diners al poble Bakarybougou per contribuir a que tinguin cobertes les necessitats bàsiques. – Mantenir reunions i videotrucades a càrrec de professionals de sanitat, educació... per a poder informar i estar en contacte amb els habitants davant qualsevol necessitat. – Conferencies, etc.

Avinguda d'Amèrica, 95 06 01.

diarrabacary06@gmail.com

602389042

ASSOCIACIÓ DE BARRI CAMÍ DE LA SERRA

Defensa dels interessos generals de les persones del territori, en qualitat d’usuaris i destinataris finals de l’activitat urbanística, cultural, esportiva, educativa, sanitària, d’habitatge,social, econòmica, de consum, de participació en assumptes d’interès general de la localitat, etc.,fomentant les mesures participatives més adequades. Agrupar als socis veïns de l’àmbit territorial del barri i assumir la representació dels seus interessos, així com adoptar aquelles resolucions que afectin aquests interessos, per aconseguir les millores de la comunitat i el seu desenvolupament humà, etc.

Torrent d'En Pregària, 14 03 01.

barri.camidelaserra@gmail.com

649360247

ASSOCIACIÓ DE BOMBERS VOLUNTARIS DEL PARC DE MATARÓ

Fomentar l'esperit i la cohesió dels bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya.

Via Sèrgia, 2.

capbombersmat@gencat.cat

937578686 - 670404051

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS I PROFESSIONALS DE EL COMERÇ K VIU DE MATARÓ

Defensar els interessos col·lectius dels comerciants i professionals associats en l'àmbit de l'activitat comercial o professional que portin a terme.

Torrent de les Piques, 36 BX 04.

udaraboutique@gmail.com

ASSOCIACIÓ DE COOPERACIÓ DOLLS 4 GIRLS

L’associació es centra en les nines com a joc bàsic pel desenvolupament motor, emocional i social i el desenvolupament cognitiu que els hi permeti identificar-se d’una manera senzilla amb el món real.

La Riera, 23 01 01.

pilar@dolls4g.org

627626779

ASSOCIACIÓ DE CREACIÓ DOCUMENTAL MAPASONOR

La investigació dels recursos i les tècniques de creació documental en els àmbits audiovisual, escènic o artístic.

Carrer de Juan Meléndez Valdés, 25.

mapasonor@mapasonor.com

625151737

http://www.mapasonor.com/

ASSOCIACIÓ DE DONES AFRICANES KAERA-KAFO (ASSOCIACIÓ PER LA PAU)

Fomentar la cultura, la convivència, la integració en la societat catalana i impulsar el coneixement de la cultura de Senegal i de Catalunya. Socialitzar les Dones de la Casamance (Senegal) residents a Catalunya per ajudar-se entre totes.

Carrer de Burriac, 59 BX 02.

631316975

ASSOCIACIÓ DE DONES AFRICANES MUSU KAFO

Defensar els interessos i els drets de tots els nacionals de països africans, com també representar-les en totes les actuacions que tendeixin a la realització dels fins de l'associació.

Carrer de Sant Isidor, 18 04 02.

adamabj53@gmail.com

633105855

ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS D'ALUMNES SET I MIG DE L'ESCOLA CAMÍ DEL MIG

Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als familiars d’alumnes, tutors i tutores, professorat i alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills i filles i, en general, de tot l’alumnat matriculat al centre.

Camí del Mig, 1.

afasetimig@gmail.com

937995652 - 685163120

ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE L'ALUMNAT DE L'ESCOLA JOAN COROMINES

Domar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, a les mares, als pares, als tutors legals i familiars de l'alumnat, a les persones educadores professionals i voluntàries i a tot l'alumnat de l'escola i als seus òrgans de participació i de govern, en tot allò que fa referència a l'educació dels infants matriculats al centre.

Carrer de Sant Pere, 4.

afa@coromines.cat

937902924 - 677545056

ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D'ALZHEIMER DEL MARESME (AFAM)

Facilitar, millorar i controlar l'assistència als malalts per mantenir una qualitat de vida digna en tot el possible, procurant a la vegada que els Serveis Sanitaris, Socials i altres poders públics siguin operatius en favor dels propis malalts.

Carrer de Sant Pelegrí, 3.

direccion@afamaresme.org

937988481

https://www.afamaresme.org/

ASSOCIACIÓ DE FAMILIES I MONITORS EXCURSIONISTES DEL MARESME

Formar infants i joves esportiva, lúdicament i pedagògicament en el medi natural. Això es duu a terme a partir d’uns quants objectius generals que s’emmarquen dins quatre àmbits educatius: el social, l’individual, l’ecològic i l’esportiu. Per aconseguir les seves finalitats, l’associació realitza les activitats següents: excursions i tallers orientats a treballar per assolir els objectius definits en el projecte pedagògic- educatiu.

Baixada d'En Narcís Feliu de la Penya, 14 BX 01.

fites@fites.cat

931058575 - 637239284

https://fites.org/

ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES D'ALUMNES DE L'INSTITUT LES CINC SÉNIES

Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares i mares d’alumnes, tutors i tutores, professorat i alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills i filles i, en general, de tot l’alumnat matriculat al centre.

Ronda de Rafael Estrany, 60.

afa5senies@inslescincsenies.cat

618392336

ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES NOMBROSES DE CATALUNYA- FANOC

La protecció i defensa de la família nombrosa.

Carrer del Germà Joaquim, 20 02 01.

info@fanoc.org

933511000

https://fanoc.org/

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN LA GATASSA

Promoure i dur a terme activitats culturals, lúdiques i recreatives que puguin ser de l'interès dels associats. Participar i organitzar activitats esportives adequades a les característiques dels associats.

Avinguda de la Gatassa, 25.

asgengran@gmail.com

937578730

ASSOCIACIÓ DE JOVES EMPRESARIS I PROFESSIONALS MARESME (AJEPMA)

Donar als joves empresaris i professionals un suport suplementari del proporcionat pels seus col·legis professionals, i de forma complementària respecte d'aquests.

Carrer de Sant Agustí, 1 03 02.

937552291

ASSOCIACIÓ DE JUGADORS, EX-JUGADORS, TÈCNICS I SIMPATITZANTS DE VETERANS DE cf CATALUNYA

Divulgar el nom i els valors del C.F. Catalunya com a associació pel foment de l’esport a través de les activitats de l’Associació per tot el territori català, espanyol i internacional. Fomentar l’amistat, la relació i la companyonia entre el socis de l’Associació i així mateix els valors humans derivats de la pràctica del futbol tant en el terreny esportiu com en l’humà i el social.activitats de formació pel foment i la pràctica del futbol i fomentar la interrelació entre els membres de l’Associació a través d’activitats socials, esportives, culturals o d’altra naturalesa.

Carrer de la Mare de Déu de La Cisa, 103 01 02.

mvela@icamat.org

669607604

ASSOCIACIÓ DE JURISTES PELS DRETS HUMANS DEL MARESME

Contribuir a la difusió i promoció dels principis i valors continguts en la lletra i l'esperit de la Declaració Universal dels Drets Humans,adoptada i proclamada per l'Assemblea General de l'Organització de les Nacions Unides a seva resolució 217 a (III), de 10 de desembre de 1948, així com en qualsevol altre instrument concordant:cartes, declaracions, pactes, tractats, convenis i convencions humanitàries, qualsevol que sigui el seu estat de ratificació. Promoure els sentiments de pau,

Carrer de Sant Francesc de Paula, 37.

juristesddhhmaresme@gmail.com

juristesdretshumansmaresme.cat

ASSOCIACIÓ DE LA GENT GRAN DE CERDANYOLA-MATARÓ

Promoure el benestar dels seus associats fomentant la convivència, la integració i la relació amb el medi social.

Avinguda de la Gatassa, 52.

casalcerdanyola@gmail.com

937582621

ASSOCIACIÓ DE LA GENT GRAN DE L'HAVANA

Trobar respostes i solucions a les necessitats i interessos de tota mena que caracteritzen la vida de la persona, i particularment, en el període de la seva vellesa.

Camí Ral, 163 BX 02.

casalhavanamataro@yahoo.es

931696747 - 667637348

ASSOCIACIÓ DE LA PASSIÓ INFANTIL DE MATARÓ

Taller de teatre per promocionar i conservar activitats culturals i tradicionals de Mataró amb infants de 6 a 13 anys amb actuacions per Nadal, Sant Simó, sant Jordi, etc. ect. i per Setmana Santa amb la Passió Infantil, sense finalitat de lucre, es gratuït amb aportacions voluntàries.

Muralla de Sant Llorenç, 20 01 01.

rllibre@telefonica.net

937903884 - 607313277

ASSOCIACIÓ DE LLEURE I CULTURA ENLLEURA'T

Organitzar activitats educatives, culturals, socials i de lleure, destinades al barri, especialment a la població infantil i juvenil.

Carrer de Teià, 7 BX 01.

enlleurat@enlleurat.org

622730051

www.enlleurat.org

ASSOCIACIÓ DE MARES I PARES D'ALUMNES DE L'ARBOÇ (AMPA ARBOÇ)

Donar suport i assistència als membres de l'associació i, en general, als pares i mares d'alumnes i/o familiars directes, als tutors, professors i alumnes del centre i als seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l'educació dels seus fills i, en general, de tots els alumnes matriculats al centre.

Carrer de la Pagesia, 19.

ampaarboc@gmail.com

931145535

escolaarboc.cat