Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Espai agrari i custòdia del territori

Escoltar

Espai agrari i custòdia del territori

Declaració institucional sobre l'espai agrari

 
. Espai agrícola:
Considerem com a espai agrícola aquell en el que el planejament urbanístic vigent a Mataró hi defineix l’ús agrícola com a prioritari.

Coincideix amb l’àmbit de les Cinc Sènies-Mata-Valldeix on el Pla General preveu desenvolupar un Pla especial de millora rural i desenvolupament, amb l’objectiu, entre altres, de garantir l’estabilitat agrícola i la seva continuïtat a través de la promoció de les explotacions agràries, preservant aquest sector del desenvolupament urbà.

Morfològicament, en aquest àmbit, s’hi identifiquen 2 espais :

  • L’horta, entre la C-32 i el mar, amb una clar valor com a espai de producció agrícola.
  • L’espai intermedi, entre l’horta i l’espai forestal, amb valors múltiples però especialment com a connector biològic entre els boscos i l’horta.

 

Horts urbans municipals del Bon Recés


. Espai forestal:
La zona forestal coincideix amb la massa boscosa del terme municipal, incloses dins del Parc Natural del Montnegre i el Corredor, inclòs a la Xarxa Natura 2000 amb protecció a nivell Europeu.

 

Memòria gestió forestal 2016-2020


. Custòdia del territori:

La Custòdia del territori és una estratègia per implicar a persones propietaris i usuàries de terres en la conservació de la natura i el paisatge, amb el suport d’una gran diversitat d’agents de la societat civil. A través d’acords voluntaris entre els propietaris, els usuaris de les finques o espais i les entitats de custodia es pretén mantenir i/o potenciar els valors relacionats amb la natura i el paisatge.

Acord de custòdia del territori de les dunes de la platja del varador (Mataró)